Home » Headline, info

25 let na trhu

1. 6. 2015

WeblogoDěkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci. Během posledních 25 let firma získala unikátní know-how a dokázala se adaptovat na dramatický vývoj na trhu polygrafických služeb. Ustálená pozice na trhu a Vaše důvěra je pro nás znamením, že si vážíte dobrého jména, které si firma Celox a.s. za ta léta vybudovala.

Naše vize

Vize Celox a.s. - ředitel Jiří Reisner

Strategickým posláním naší společnosti je stavět do popředí kvalitní a dlouhodobá obchodní partnerství, poskytovat špičkové služby a rozšiřovat rozmanitý sortiment na přání zákazníka. Jako malá firma dokážeme oproti konkurenci držet náklady na minimu a do budoucna budeme dále investovat do zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a naše aktivity zaměříme na testování kvality nových zahraničních polygrafických produktů.

Jiří Reisner, ředitel společnosti Celox a.s.

V Českých Budějovicích dne 1. 6. 2015