Home » O firmě

O firmě

Papír pro moudrá slova

Možná léty krátká, zato však činy bohatá historie českobudějovické společnosti CELOX má počátek v roce 1990. Od té doby se tato výhradně česká firma, později přeměněná na akciovou společnost, stala jedním z předních distributorů tiskařských papírů v zemi.

Společnost CELOX dodává téměř třem stovkám polygrafických podniků papíry všech potřebných gramáží a rozměrů, a to v nejvyšší kvalitě, avšak při zachování velmi zajímavých cen. Jde o papíry české i zahraniční produkce. Z českých výrobců jsou to zejména Olšanské papírny, ze zahraničí pak renomovaní tradiční výrobci ze Švédska, Finska,Slovinska, Itálie a Německa, ale i neméně kvalitní dodavatelé z Belgie, Francie či Polska. Následující stránky katalogu napoví našim zákazníkům mnohé nejen o kvalitě, ale i o šíři sortimentu námi dodávaných papírů. Zde snad jen zdůrazníme, že tento sortiment je průběžně doplňován, takže jsme kdykoliv schopni splnit zákazníkům mnohá přání.

Ani ten největší katalog však nemůže ukázat operativnost a vstřícnost společnosti CELOX, a to i při dodávkách nestandardních papírů nebo jejich formátů. Naprostou samozřejmostí jsou pro nás termíny dodávek, požadované zákazníkem, doprava zdarma, formátování papíru podle potřeb tiskárny. Nabízíme však i něco navíc. Díky dokonalému přehledu o výrobním zaměření jednotlivých polygrafických firem, získanému léty osobního styku s nimi, jim umíme s předstihem doporučit nejvhodnější papír pro každou zakázku. I my toužíme po tom, aby konečný polygrafický produkt byl co nejkvalitnější při zachování finanční výhodnosti, neboť vnímáme výrobky tiskáren jako své vlastní.

Papír unese vše, říká známé přísloví. Naším přáním ovšem je, aby nesl hlavně moudrá slova či krásné obrazy, aby přinášel radost všem, kteří se s ním v potištěné podobě setkají. Snažíme se k této radosti přispět a děkujeme těm, kteří s námi v tomto snažení spolupracují.

Jiří Reisner
předseda představenstva a.s.
CELOX